Category: Fogalomtár

(kattintson a kifejezésre)

adatkommunikációs szolgáltató
adóügyi ellenőrző egység
AP szám
AP jel (stilizált): az adóügyi bizonylatok záró sorának kezdő szimbóluma.
adóügyi bizonylat: nyugta, egyszerűsített számla, napi forgalmi jelentés, időszakos forgalmi jelentés, nyugta vagy egyszerűsített számla sztornó bizonylata, nyugta vagy egyszerűsített számla visszáru bizonylata, göngyölegjegy.
adóügyi nap: a napi nyitás és napi zárás parancs végrehajtása között eltelt idő.
adóügyi ellenőrző egység szoftver: az adóügyi ellenőrző egység rendeletben foglalt funkcióit biztosító, abban működő szoftver.
blokkolt állapot: olyan állapot, amelyben a pénztárgép üzemszerű használatra nem alkalmas.
elektronikus napló: a pénztárgépek lehetséges szolgáltatása, ami biztonságos műszaki megoldással védett tárterület és lenyomatképző eljárás együttes alkalmazásával biztosítja, hogy a kiadott bizonylatok adattartalma a kiadás után manipulálhatatlan módon kerüljön eltárolásra, illetve a kiadott bizonylatok ellenőrzés céljából hozzáférhetőek legyenek.
ellenőrző kód: a pénztárgépen kibocsátott bizonylatok és a pénztárgépen bekövetkező események rögzítésekor az adóügyi ellenőrző egység által, az SHA-256 algoritmussal, az adott bejegyzésből, az előző bejegyzésre képzett ellenőrző kódból, valamint az előzőleg lezárt szöveges állomány utolsó ellenőrző kódjából képzett 64 karakter hosszú, hexadecimális számként értelmezhető kód, ami alkalmas a rögzített adattartalom sértetlenségének igazolására.
pénztárgép inicializálás: az eszköz működéséhez szükséges előkészítő műveletek meghatározott sorozata.
pénztárgépnapló
nem adóügyi bizonylat: olyan tranzakciókról készített bizonylat, amely a napi zárás összesítőit nem változtatja meg.
pénzátvételi hely: minden olyan hely, ahol az adóalany nyugtaadási kötelezettségével járó fizetés történik. Az online pénztárgép használata pénzátvételi helyenként kötelező.
szervizelési tevékenység: a pénztárgép üzembe helyezése, javítása, éves felülvizsgálata, programozása, az adóügyi ellenőrző egység cseréje, továbbá minden olyan művelet elvégzése, amely szabályosan plombált pénztárgépnél, a plomba megbontását igényli.
üzemanyagkártya: üzemanyag vásárlást lehetővé tévő kártya, amely használatával megvalósult vásárlás ellenértékének kifizetése utólag, banki átutalással történik meg.
üzembe helyezés: a végfelhasználó számára szánt pénztárgép első, továbbá az üzemeltető személyének megváltozását követő rendeltetésszerű használatának megkezdése.
üzemeltetési hely: az a pénzátvételi hely, ahol az üzemeltető a pénztárgépet használja.

nyomtatvany-penztargep-naplo 0

pénztárgépnapló

részlet a 48/2013. (XI. 15.) NGM rendeletből (“kiegészítés a szerkesztő javaslataival) A pénztárgépnapló a pénztárgéppel kapcsolatos események dokumentálására szolgál. A pénztárgépnaplót szigorú számadás alá kell vonni. A pénztárgép üzemeltetéséről és szervizeléséről pénztárgépnapló vezetése kötelező. Egy...

0

adóügyi ellenőrző egység

Részlet a rendeletből: A pénztárgép azon önállóan elkülöníthető zárt, elektronikus adattároló és mobil adatkommunikációs egysége, mely az Áfa tv.-ben és e rendeletben foglalt előírások szerint meghatározott adattartalmú adóügyi bizonylatokat, valamint annak elválaszthatatlan részét képező...

adatkommunikációs szolgáltató 0

adatkommunikációs szolgáltató

A nemzetgazdasági miniszter 48/2013 (XI. 15.) és a 74/2013. (XII. 30.)számú NGM rendelete értelmében a pénztárgéppel rögzített adatokat az adóhatóság felé online, mobil adatkommunikációs csatornán kell továbbítani.   A Mobil Adat Kft. pénztárgép adatkommunikációs...